perjantai 14. joulukuuta 2012

Ilmansaasteet – olemmeko turvassa puhtaassa pohjolassa?


Aerosolifysiikan professorilta kysytään useasti mitä ovat aerosolit. Kun yhdistän aiheen ilmansaasteisiin, saan useat kysyjät tyytyväisiksi. Aina jää kuitenkin joukko, joka ei tyydy ympäripyöreään vastaukseen, vaan kyselee tarkemmin.
Aerosoli on hiukkasten ja kaasujen muodostama kokonaisuus. Siten koko ilmakehä on aerosoli. Monesti erotetaan aerosolihiukkaset omaksi teemakseen, mutta tällöin pitäisi puhua ”aerosolihiukkasista” eikä pelkästään aerosoleista, jotka pitävät myös kaasut mukanaan.
Merkittävimmät ilmansaasteet ovat aerosolihiukkaset (joita on monenlaisia ja monesta lähteestä), ja lisäksi maanpinnan tasolla oleva otsoni sekä muut hivenkaasut kuten typen oksidit, rikkidioksidi ja hiilimonoksidi.
Vaikka Suomessa ilmansuojelu on kansainvälisesti katsoen hyvällä mallilla, ei itsetyytyväisyyteen ole syytä. Pienhiukkasten arvioidaan aiheuttavan Suomessakin pitkälti toista tuhatta ylimääräistä kuolemantapausta vuosittain.
Ilmansaasteet ovat erityisen kansainvälinen aihe. Kulkeutuvathan ne pahimmillaan ympäri maapallon ja vaikuttavat kaikkien meidän terveyteen ja ympäristöön.
Mielenkiintoisen linkin tuo ilmansaasteiden rooli ilmastonmuutokseen. Lähtökohtaisesti ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos johtuu ilmansaasteista, erityisesti hiilidioksidista. Jotkut ilmasaasteet saattavat vaikuttaa ilmastoon viilenevästi (lähinnä pienhiukkaset) ja tämä tuo haasteen poliittiseen päätöksentekoon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti