torstai 21. helmikuuta 2013

Kuka on professori?


Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään Pekka Himasesta ja hänen johtamastaan hallituksen tulevaisuusselontekoon liittyvästä mittavasta tutkimushankkeesta. Hankkeen rahoitukseen ja kilpailutukseen tuntuu liittyvän ongelmia. Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Arto Mustajoki sanoo melko voimakkaasti tutkimusrahoituksen tulleen sanelluksi valtioneuvoston kansliasta ja ettei rahoitushakemus olisi pärjännyt akatemian tavanomaisessa menettelyssä.

HS:n artikkelissa kärkeen nostetaan kuitenkin Pekka Himasen tieteelliset ansiot. Long play –verkkojulkaisu on pyytänyt professori Heikki Patomäkeä arvioimaan Himasen tieteellisiä artikkeleita ja toteaa, että Himasella on vain yksi osuma Web of science –tietokannassa. Kyseinen tietokanta kokoaa kansainväliset vertaisarvioidut julkaisut ja sarjat. Esimerkiksi luonnontieteissä, valtaosa tieteellisistä julkaisuista pyritään julkaisemaan sarjoissa, jotka ovat tietokannassa mukana.

Web of science –tietokanta ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Ihmistieteissä ja muuallakin julkaistaan paljon myös muilla foorumeilla, jolloin tietokanta ei ole ainoa oikea lähde selvittää tutkijan julkaisumeriittejä. Pekka Himasen keskeiset julkaisut ovat englanninkielisiä, mutta ulkopuolisen on mahdoton arvioida niiden laatua. Yleisesti ottaen tieteellinen henkilöarviointi – esimerkiksi professuuria täytettäessä – tehdään vertaisarvioinnilla. Tällöin samalla alalla olevilta riippumattomilta tutkijoilta pyydetään arvio. Menetelmän vahvuutena on, että kollegat tuntevat alan julkaisukäytännöt ja pystyvät parhaiten arvioimaan tutkijan meriitit.

Helsingin Sanomien artikkelissa on myös sivujuonne. Pekka Himasen kerrotaan “esittelevän itsensä professoriksi muun muassa omilla verkkosivuillaan”. Artikkeli antaa ymmärtää, että vähäinen kansainvälinen julkaisuaktiivisuus asettaa kyseenalaiseksi Himasen professorin tittelin.

Wikipedia tietää, että Pekka Himanen on osa-aikaisena professorina Aalto-yliopiston Taideteollisessa korkeakoulussa. Tieto on hieman vanhentunutta, sillä tämän nimistä korkeakoulua ei Aalto-yliopiston verkkosivuilta löydy. Jokin todenperäisyys tietoon saattaa kuitenkin liittyä. Long Play –verkkolehti kirjoittaa 19.2.2013 ilmestyneessä jutussa “Himasen etiikka”, että omissa puheissaan Himanen on Oxfordin yliopiston professori.

Miten edellä oleviin professorinimikkeisiin tulisi suhtautua? Jos henkilö on valittu professuuriin, on hän luonnollisesti oikeutettu käyttämään kyseistä nimikettä. Tähän ei voi vaikuttaa muiden ihmisten mielipide. Voidaan toki keskustella erikseen millä ansioilla professuuri on saatu. Professoriliitto toteaa asiasta lisäksi seuraavaa: "Professori, joka on valittu tehtävään toistaiseksi, on oikeutettu käyttämään professorin nimikettä siirryttyään muihin tehtäviin". Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pysyvän professuurin saanut henkilö voi myös siirryttyään muihin tehtäviin käyttää edelleen professori-nimikettä. Tämä ei kuitenkaan päde määräaikaisissa professuureissa olleiden kohdalla. Heillä nimikkeen käyttöoikeus loppuu, kun määräaikainen tehtävä päättyy.

Onko Himanen sitten professori? Siihen saa vastauksen, kun tiedustelee Aalto-yliopistosta ja Oxfordin yliopistosta millaisessa työsuhteessa Pekka Himanen on ollut tai on parhaillaan kyseiseen yliopistoon.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti